Přestup žáků 5. ročníku na 2. stupeň ZŠ

Pro přestup žáků 5. ročníku na 2. stupeň podávají zákonní rodiče žádost o přestup.

Spádovými školami pro Nekoř a Šedivec jsou Základní škola Letohrad, U Dvora 745 a  Základní škola Letohrad, Komenského 296.

Žádosti o přestup lze stáhnout na webových stránkách jednotlivých škol. Žáci 5. ročníku je dostanou i ve škole od třídní učitelky.

Žádost lze podat prostřednictvím ředitelky Mateřské školy a základní školy Josefa Luxe Nekoř, pokud budou žádosti předány ředitelce školy do 10. 5.  2022. 

Pokud zákonný zástupce nebude žádat o přestup prostřednictvím školy, informuje o tom ředitelku školy zasláním e-mailu nebo zápisem do Důvěrníčku žáka.

Rodiče žáků, kteří se hlásili na víceleté gymnázium a nebudou přijati, mohou také kontaktovat ředitelku školy a domluvit přestup individuálně.

Děkujeme Patriku Zamazalovi a sdružení Molo architekti za poskytnutí fotografií pro tvorbu stránek. 
Autory použitých fotografií jsou Lukáš Žentel a paní Jana Schlöglová
Autorem loga školy je Robert Prokopec, děkujeme!

Spolufinancováno Evropskou unií

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci operačního programu Jan Amos Komenský prostřednictvím výzvy 02_22_002 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Cílem projektu je posílit kvalitní a dostupné vzdělávání a služby dětem a žákům ve škole. Kompletní informace ke spolufinancování ve formátu pdf.

spolufinancovano EU

On-line omluvenka z vyučování

Kde nás najdete
 
Nekoř 143, 561 63 Nekoř
Kraj: Pardubický
 
465 625 135