Mateřská škola a základní škola Josefa Luxe Nekoř

Nekoř 143, 561 63 Nekoř

Vítáme Vás na stránkách Mateřské školy a základní školy Josefa Luxe Nekoř, která vznikla 1. ledna 2020 splynutím Mateřské školy Nekoř a Základní školy Nekoř.

www.skolanekor.cz

 

Dokumenty ke stažení

Rozpočet na rok 2024 | Rozpočet na rok 2023 | Rozpočet na rok 2022 | Rozpočet na rok 2021 | Zpracování osobních údajů | Inspekční zpráva ČŠI 2021

Děkujeme Patriku Zamazalovi a sdružení Molo architekti za poskytnutí fotografií pro tvorbu stránek. 
Autory použitých fotografií jsou Lukáš Žentel a paní Jana Schlöglová
Autorem loga školy je Robert Prokopec, děkujeme!

Josef Lux

Josef Lux

Josef Lux byl jeden z nejrespektovanějších českých politiků 90. let minulého století. Osm let stál v čele KDU-ČSL ve významné historické dekádě po listopadu 1989. Jako dlouholetý místopředseda vlády a ministr zemědělství zároveň  dovedl lidovou stranu na pozice, z nichž řadu let výrazně ovlivňovala politické dění v ČR.

Josef Lux se narodil 1. února 1956, dětství prožil v Nekoři, kde také  začal svoji cestu za vzděláním  na základní škole. Po Střední zemědělsko-technické škole v Lanškrouně pokračoval ve studiích na Vysoké škole zemědělské v Brně. Od ukončení studií až do roku 1990 pracoval v různých funkcích v Jednotném zemědělském družstvu v Zálší. S manželkou Věrou vychovali dva syny a čtyři dcery.    Zemřel 21. listopadu 1999 v americkém Seattlu v důsledku komplikací při léčbě leukémie. Bylo mu 43 let.

Historie obce – čp. 144 Luxova hospoda

Tato budova se nacházela na tehdejší návsi u kostela a školy. Byla postavena v roce 1773.  Z další historie  se dochovala zmínka o tom, že dne 13. září 1874 o půl osmé hodině v neděli večer vypukl ve stodole u Tadeáše Felcmana, hostinského v Nekoři u kostela, požár, při čemž i hostinec shořel a škole nebezpečí hrozilo. Naštěstí strop nad sálem prohořel a oheň spadl mezi zdi a tím bylo nebezpečí pro školu odvráceno. Tento požár i nezdar s hašením vedl k tomu, že ještě v tomto roce byl založen sbor dobrovolných hasičů v Nekoři.

Z výše uvedeného je zřejmé, že po tomto požáru došlo k výrazné přestavbě této nemovitosti. V roce 1880 jsou při sčítání na čp. 144 zapsáni Alois Felcman, hostinský, a jeho novomanželka Aloisie, rozená Krejsová z čp. 12. Další zmínka je z roku 1900, kdy si hostinec pronajal od vdovy Felcmanové  Josef Baláš a jako nájemce byl v čp. 144 hostinským a řezníkem. V roce 1921 kupuje hostinec Vincenc Lux, rolník a obchodník z Bredůvky čp.284, pro svého syna Josefa Luxe, u kterého při jeho svatbě v červenci 1921 nacházíme zmínku - řezník v Nekoři čp. 144. Kdy přesně byla budova upravena do podoby, kterou jsme znali (nápisy Hostinec, Josef Lux, Řeznictví) nevíme. Josef a Františka Luxovi vychovávali tři děti - Boženu, Josefa a Josefu. Hostinec i řeznictví prosperovaly, pamětníci vzpomínají, jak na karty do hostince chodili i chlapi ze Šedivce, v zázemí řeznictví bylo zařízení na porážku (zabíjačky se tu dělaly až do 70 let), sklep na led k chlazení masa, pod sálem krásný klenutý sklep na led k chlazení piva. Led se vozil z rybníčku v pískovně. Na přiloženém ofoceném barevném obrazu je vidět, že silnice byla tenkrát v úrovni vchodu. Po roce 1948 došlo k výrazné změně, hostinec i řeznictví převzala JEDNOTA, lidové spotřební družstvo v Ústí nad Orlicí. Josefu Luxovi mladšímu nebylo dovoleno pokračovat v otcově řemesle, dokonce se musel neplánovaně oženit o půl roku dříve, aby volný byt v jejich domě nebyl přidělen někomu jinému a on mohl bydlet ve svém.  S manželkou  Ludmilou zde přivítali  v roce 1956 do rodiny prvorozeného syna Josefa, po narození druhého syna se z čp.144 odstěhovali do nově postaveného rodinného domku za farou. Paní Františka Luxová však zde žila až do své smrti do roku 2000 do svých 99 let (hostinský a řezník Josef Lux zemřel v roce 1966).

Restaurace byla pronajímána různým nájemcům, stejně tak řeznictví, kde krám fungoval až do poloviny 70 let, kdy do obce začala jezdit pojízdná prodejna masa. Nemovitost byla Jednotou částečně upravena, zazděn shoz ledu do sklepa od silnice, po navýšení sinice vybudováno zábradlí a schodiště, byl upraven interiér sálu hostince. V patře byl zřízen i byt pro učitele.

V roce 1973 byla Jednotou nemovitost rodině Luxově vrácena, zaplatit však museli za povedené vnitřních úpravy. Do postavení vlastního domu zde pak bydlel od roku 1986 do roku 1992 ještě nejmladší z tří luxových bratří Jan. Po roce 2000 se chvíli uvažovalo nemovitost přestavět na dům pro seniory. Nositel projektu - Oblastní charita však na tento záměr nezískala investiční prostředky, a tak se dědicové rozhodli v roce 2004 prodat dům manželům Plánským. Bohužel tito majitelé dostali nemovitost do exekuce a v dražbě v roce 2007 čp. 144 přešlo na realitní kancelář, od které ji v roce 2009 po výrazném snížení ceny koupila obec Nekoř. Rozhodnutí realizovat na tomto místě výstavbu nové mateřské školy přičleněné k základní škole padlo v roce 2014. V srpnu 2015 byla nemovitost zbourána.

Dům čp. 144, na jehož místě stojí nově postavená mateřská škola, byl rodným domem významného nekořského rodáka, místopředsedy vlády a ministra zemědělství ing. Josefa Luxe.

historie obce p 144 luxova hospoda 1 20200824 1365278856

historie obce p 144 luxova hospoda 2 20200824 1620163078

historie obce p 144 luxova hospoda 3 20200824 1712041954

historie obce p 144 luxova hospoda 4 20200824 1794463988

historie obce p 144 luxova hospoda 5 20200824 1161511760

Spolufinancováno Evropskou unií

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci operačního programu Jan Amos Komenský prostřednictvím výzvy 02_22_002 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Cílem projektu je posílit kvalitní a dostupné vzdělávání a služby dětem a žákům ve škole. Kompletní informace ke spolufinancování ve formátu pdf.

spolufinancovano EU

====================================================================

Čerpáme prostředky z národního plánu obnovy na na vybavení naší školy digitálními technologiemi

Cílem projektu je nákup chrombooků pro využití žáky nejen ve výuce a digitálních pomůcek pro seznámení s algoritmizací problémů.

On-line omluvenka z vyučování

Kde nás najdete
 
Nekoř 143, 561 63 Nekoř
Kraj: Pardubický
 
465 625 135