Zaměstnanci

Třídní učitelé

 • Mgr. Ludmila Hájková – 1. ročník
  E: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Mgr. Petr Malý – 2. ročník
  E: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Mgr. Helena Kopecká, DiS. – 3. ročník
  E: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Mgr. Tereza Šafářová - 4. ročník
  E: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Mgr. Nikola Goňová – 5. ročník
  E: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vyučující bez třídnictví

 • Mgr. Alena Boháčová – Aj
  E: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Iveta Vágnerová, DiS. - Vv, Pč
  E: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Asistentka pedagoga

 • Ivana Byrtusová – 4. ročník
  E: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Školní asistent

 • Iveta Vágnerová, DiS.
  E: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Školní družina

 • Iveta Vágnerová, DiS. - vychovatelka
  E: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Ivana Byrtusová – ranní družina
  E: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Uklízečka

 • Renata Charfreitagová 

Školník

 • Marek Zamazal

Topič

 • Milan Lux

 

Zájmové kroužky 2023/2024

 

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště při Mateřské škole a základní škole Josefa Luxe poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich rodičům a pedagogům. Pomáhá při zvládání a řešení výukových, výchovných i vztahových potížích. Tým školního poradenského pracoviště tvoří výchovný poradce a školní metodik prevence. Činnost se též uskutečňuje ve spolupráci s dalšími pedagogickými pracovníky školy.

Činnost školního poradenského zařízení je zaměřena na:

 • Poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření.
 • Prevence školní neúspěšnosti.
 • Prevence sociálně-patologických jevů (závislosti, agresivita, šikana, rasismus apod.)
 • Podpora vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami.
 • Podpora vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných.
 • Průběžná a dlouhodobá péče o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu.
 • Včasná prevence při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů.
 • Průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou.
 • Spolupráce školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními.

Členové školního poradenského pracoviště

 • Mgr. Alena Boháčová – ředitelka školy
 • Mgr. Tereza Šafářová – výchovný poradce
 • Mgr. Ludmila Hájková – metodik prevence
 • třídní učitelé
 • další pedagogičtí pracovníci školy

Školní poradenské pracoviště - ke stažení

 

Školská rada

 • se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů
 • schvaluje výroční zprávy školy
 • schvaluje školní řád
 • schvaluje pravidla pro hodnocení žáků
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 • projednává návrh rozpočtu školy
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli a orgánům státní správy

Složení školské rady

Zástupci za zřizovatele:
Ing. Jiří Malý - předseda ŠR, Petr Koblížek, DiS., Bc. Dominika Halbrštátová

Zástupci za rodiče žáků:
Bc. Magdaléna Tomanová, Jitka Faltusová, Mgr. Pavla Motyčková

Zástupci za pedagogický sbor:
Mgr. Helena Kopecká, Mgr. Tereza Šafářová, Mgr. Nikola Goňová

Školská rada - ke stažení

Dokumenty ke stažení

 

Kalendář akcí

Děkujeme Patriku Zamazalovi a sdružení Molo architekti za poskytnutí fotografií pro tvorbu stránek. 
Autory použitých fotografií jsou Lukáš Žentel a paní Jana Schlöglová
Autorem loga školy je Robert Prokopec, děkujeme!

Spolufinancováno Evropskou unií

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci operačního programu Jan Amos Komenský prostřednictvím výzvy 02_22_002 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Cílem projektu je posílit kvalitní a dostupné vzdělávání a služby dětem a žákům ve škole. Kompletní informace ke spolufinancování ve formátu pdf.

spolufinancovano EU

====================================================================

Čerpáme prostředky z národního plánu obnovy na na vybavení naší školy digitálními technologiemi

Cílem projektu je nákup chrombooků pro využití žáky nejen ve výuce a digitálních pomůcek pro seznámení s algoritmizací problémů.

On-line omluvenka z vyučování

Kde nás najdete
 
Nekoř 143, 561 63 Nekoř
Kraj: Pardubický
 
465 625 135