Nekoř 143, 561 63 Nekoř reditelka@skolanekor.cz

 

Zaměstnanci

Třídní učitelé

 • Mgr. Ludmila Hájková – 1. ročník
  E: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Mgr. Petr Malý – 2. ročník
  E: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Mgr. Nikola Goňová – 3. a 4. ročník
  E: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Mgr. Tereza Šafářová
  E: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vyučující bez třídnictví

 • Mgr. Alena Boháčová – Aj
  E: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Asistentka pedagoga

 • Mgr. Marie Foglová, DiS. – 3. a 4. ročník
  E: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Školní asistent

 • Iveta Vágnerová, DiS.
  E: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Školní družina

 • Iveta Vágnerová, DiS. - vychovatelka
  E: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Mgr. Marie Foglová, DiS. – ranní družina
  E: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Uklízečka

 • Renata Charfreitagová 

Školník

 • Pavel Boháč

Topič

 • Milan Lux

 

Zájmové kroužky 2021/2022

Rozvrh hodin zájmových kroužků

Kroužky - rozvrh hodin

Šachový kroužek (1. – 5. ročník)

 • PÁTEK 12:00 a 13:00
 • Vyučující: Vladimír Šípek
 • Celá řada vlastností rozvíjených při hře se uplatní prakticky ve všech předmětech. Patří sem především schopnost soustředit se, hledání a posuzování různých možností, kreativita či abstraktní myšlení. Důležité je také promýšlení důsledků vlastních tahů, přičemž dítě se naučí zásadě „nejprve mysli, pak konej“. Při hře se dítě naučí schopnosti rozhodnout se a nést za své rozhodnutí odpovědnost, přičemž výhodou je, že důsledky svého rozhodnutí pozná velmi rychle.

Náboženství (1. – 5. ročník)

 • STŘEDA 13:00
 • Vyučující: P. Pavol Sandánus
 • Milí rodiče,
  máte možnost přihlásit své dítě do nepovinného předmětu křesťanská výchova – „římskokatolické náboženství.“ V něm se děti učí dívat se kolem sebe, pomáhat druhým, objevovat dobro a lásku v nás i kolem nás, ujasňovat si otázky o smyslu života, poznávat Bibli a připravovat se na přijetí svátostí. Křesťanská výchova může být nápomocná při formování osobnosti dítěte a jeho postojů a rodičům tak nápomocná při výchově.
  S pozdravem P. Pavol Sandánus

Badatelský kroužek (1. – 5. ročník)

 • PONDĚLÍ 13:00
 • Vyučující: Petr Malý
 • Těžiště našeho kroužku budou vycházky do přírody. Budeme poznávat rostliny a živočichy, všímat si změn v přírodě v průběhu roku a věnovat se přírodovědným pokusům. Zapojíme se i do péče o naši novou školní zahradu.

Angličtina "Bubbles“ (= Bubliny) (1. – 2. ročník)

 • ČTVRTEK 13:00
 • Vyučující: Marie Moravcová
 • Kroužek angličtiny “Bubbles“ bude zaměřen na základní seznámení se s cizím jazykem a to hravou formou. Děti se naučí písničky, slovíčka a některá slovní spojení. Cílem je děti motivovat k pozitivnímu přístupu k cizí řeči a rozvíjet tak jejich přirozené učení a zvídavost. A hlavně se dobře bavit!
  A proč název Bubliny = "Bubbles"? Jednoduše proto, že děti se budou, podobně jako bubliny, nafukovat vědomostmi.. ;)

Čtenářská dílna (2. – 5. ročník)

 • STŘEDA 13:00
 • Vyučující: Alena Boháčová
 • Děti se zde budou potkávat s různými knihami (vlastními či z naší knihovny), budou plnit zajímavé úkoly. Seznámí se s řadou knih, příběhů, hrdinů a také se spoustou nápadů a názorů kamarádů. Cílem je naučit děti vnímat čtení knížek jako radost a zábavu. Zároveň si rozšíří slovní zásobu, naučí se vyjadřovat své myšlenky a nápady.

Flétny (1. – 5. ročník)

 • PONDĚLÍ 15:00
 • Vyučující: Petra Bednaříková
 • V kroužku flétniček se děti nejdříve naučí pracovat správně s dechem, rozvíjejí si motoriku prstů a také trénují paměť. Později se budou učit souhru, ve které je moc důležité vnímat ostatní flétničky a přizpůsobit svou hru ostatním. Také nás budou čekat veřejná vystoupení, kde se budou učit bojovat s trémou. Cílem je u dětí podporovat přirozenou radost z hudby, seznámit se s notami a naučit se hrát jednoduché písničky.

Šikulky

 • PONDĚLÍ 13:00 a 14:00

Mažoretky

 • ČTVRTEK 14:00

 

Školská rada

 • se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů
 • schvaluje výroční zprávy školy
 • schvaluje školní řád
 • schvaluje pravidla pro hodnocení žáků
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 • projednává návrh rozpočtu školy
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli a orgánům státní správy

Složení školské rady

Zástupci za zřizovatele:
Ing. Jana Kubíčková Berková – předseda ŠR, Bc. Dominika Halbrštátová, Ing. Jiří Malý

Zástupci za rodiče žáků:
Mgr. Petra Bednaříková, Jitka Faltusová, Mgr. Pavla Motyčková

Zástupci za pedagogický sbor:
Markéta Faltusová, Kateřina Macháčková, Zdeňka Papáčková

Školská rada - ke stažení

Dokumenty ke stažení

 

Děkujeme Patriku Zamazalovi a sdružení Molo architekti za poskytnutí fotografií pro tvorbu stránek. 
Autory použitých fotografií jsou Lukáš Žentel a paní Jana Schlöglová
Autorem loga školy je Robert Prokopec, děkujeme!

On-line omluvenka z vyučování

Kde nás najdete
 
Nekoř 143, 561 63 Nekoř
Kraj: Pardubický
 
465 625 135
Rychlé odkazy