Změna školného v MŠ

Od září 2022, tedy od začátku nového roku, dojde ke zvýšení školného v naší MŠ ze stávajících 400 Kč měsíčně na 500 Kč měsíčně. Děti na sdílených místech budou platit 250 Kč měsíčně.

Školné v mateřské škole vždy vychází z provozních nákladů školky v uplynulém kalendářním roce. Naposledy jsme při stanovení školného na částku 400 Kč vycházeli z období, kdy byla školka často mimo provoz, případně byly naše aktivity velmi omezené v důsledku protiepidemiologických opatření. Po větší část roku 2021 už jsme naštěstí mohli fungovat téměř normálně, proto i naše provozní náklady se vrátily téměř na normální hodnotu a školné se pomalu vrací k částce před pandemií.

Prosím upravte své trvalé příkazy, případně je nezapoměňte zrušit, pokud se Vaše dítě stalo předškolákem a je tedy od placení školného osvobozeno.

Vyúčtování školného za školní rok 2021-2022 provedeme do 15.9.2022 a případné přeplatky vrátíme. Do vyúčtování zahrneme všechny platby provedené do srpna 2022. Pokud platíte školné správně (tedy do 25. dne předchozího měsíce), měli byste si trvalé příkazy zrušit tak, aby už srpnová platba neproběhla.

Ještě připomínáme, že školné za září je splatné do 25.9., současně s ním je splatné školné na říjen. Pro další měsíce je školné splatné vždy do 25. dne předchozího měsíce.

Děkujeme !

Děkujeme Patriku Zamazalovi a sdružení Molo architekti za poskytnutí fotografií pro tvorbu stránek. 
Autory použitých fotografií jsou Lukáš Žentel a paní Jana Schlöglová
Autorem loga školy je Robert Prokopec, děkujeme!

Spolufinancováno Evropskou unií

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci operačního programu Jan Amos Komenský prostřednictvím výzvy 02_22_002 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Cílem projektu je posílit kvalitní a dostupné vzdělávání a služby dětem a žákům ve škole. Kompletní informace ke spolufinancování ve formátu pdf.

spolufinancovano EU

====================================================================

Čerpáme prostředky z národního plánu obnovy na na vybavení naší školy digitálními technologiemi

Cílem projektu je nákup chrombooků pro využití žáky nejen ve výuce a digitálních pomůcek pro seznámení s algoritmizací problémů.

On-line omluvenka z vyučování

Kde nás najdete
 
Nekoř 143, 561 63 Nekoř
Kraj: Pardubický
 
465 625 135