Nekoř 143, 561 63 Nekoř reditelka@skolanekor.cz

Informace k provozu školy

Opatření od 1. 9. 2020

Vážení rodiče,

na základě metodického pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR „Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021“ budou v naší škole realizována opatření proti šíření onemocnění covid-19 tak, aby vzdělávání žáků probíhalo řádně.

Na základě této metodiky Vás budeme neprodleně informovat o možných změnách zásad a organizačních opatření pro výuku v naší škole, které mohou v důsledku vývoje epidemiologické situace nastat.

K obecně platným pravidlům, kterými se budeme řídit, dodržovat je a také k nim vyžadovat podporu ze strany rodičů, patří tyto:

  • školu mohou navštěvovat pouze zdravé děti (bez jakýchkoli známek infekčního onemocnění), za což zodpovídají rodiče (zákonní zástupci),
  • děti budou obeznámeny s dodržováním hygienických pravidel při vstupu, pobytu a odchodu z budovy školy,
  • žáci ZŠ budou mít v aktovce trvale uloženou jednu roušku (v igelitovém sáčku), pro případ výskytu covid-19, děti v MŠ budou mít roušku v boxíku v šatně,
  • rodiče se budou v budově školy zdržovat pouze po dobu nezbytně nutnou,
  • pořádání akcí školy bude odviset od aktuální epidemiologické situace,
  • v případě nutnosti je škola připravena realizovat distanční vzdělávání, které bude povinné pro všechny žáky ZŠ a děti plnící rok povinného předškolního vzdělávání v MŠ.

Děkuji Vám za pochopení a těším se na další spolupráci.

Alena Boháčová

Ředitelka školy

 

Děkujeme Patriku Zamazalovi a sdružení Molo architekti za poskytnutí fotografií pro tvorbu stránek. Autor fotografií Lukáš Žentel
Autorem loga školy je Robert Prokopec, děkujeme!

On-line omluvenka z vyučování

Kde nás najdete
 
Nekoř 143, 561 63 Nekoř
Kraj: Pardubický
 
465 625 135
Rychlé odkazy