Pět žaků naší páté třídy absolvovalo přijímací zkoušky na osmiletá gymnázia. Z toho čtyři byli přijati a pátý čeká na výsledek odvolání. Je to veliký úspěch, vžyť pátý ročník naší školy má jen osm žáků. Blahopřejeme!

12. dubna 2021 se obnoví prezenční výuka pro všechny žáky naší školy. Na naší základní škole nebude rotační výuka. Výuka bude probíhat za zvýšených hygienických opatření. Rozvrhy jednotlivých tříd budou mírně upraveny.

Vážení rodiče, milí žáci,

blíží se den vydávání vysvědčení za první pololetí školního roku 2020/21.

Strana 6 z 12

Děkujeme Patriku Zamazalovi a sdružení Molo architekti za poskytnutí fotografií pro tvorbu stránek. 
Autory použitých fotografií jsou Lukáš Žentel a paní Jana Schlöglová
Autorem loga školy je Robert Prokopec, děkujeme!

Spolufinancováno Evropskou unií

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci operačního programu Jan Amos Komenský prostřednictvím výzvy 02_22_002 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Cílem projektu je posílit kvalitní a dostupné vzdělávání a služby dětem a žákům ve škole. Kompletní informace ke spolufinancování ve formátu pdf.

spolufinancovano EU

====================================================================

Čerpáme prostředky z národního plánu obnovy na na vybavení naší školy digitálními technologiemi

Cílem projektu je nákup chrombooků pro využití žáky nejen ve výuce a digitálních pomůcek pro seznámení s algoritmizací problémů.

On-line omluvenka z vyučování

Kde nás najdete
 
Nekoř 143, 561 63 Nekoř
Kraj: Pardubický
 
465 625 135