Prázdniny, prázdniny !

To nejzvláštnější pololetí skončilo a jsou tady prázdniny.

Dnes jsme slavnostně zakončili školní rok a popřáli našim páťákům mnoho štěstí v jejich dalších působištích. Slavnostního zakončení se zúčastnil také milí hosté - pan starosta, paní místostarostka a paní účetní za obec Nekoř a také pan farář. Obci děkujeme za dosavadní podporu a všestrannou pomoc, kterou nám obec jako náš zřizovatel poskytovala po celé toto náročné pololetí. Přejeme dětem i učitelům, aby si užili léto a plni energie a v dobrém zdraví se po prázdninách vrátili opět do naší školy. Těšíme se také na naše nové prvňáčky, už teď se na jejich příchod připravujeme.

DSC03314

Krásné prázdniny všem!

Děkujeme Patriku Zamazalovi a sdružení Molo architekti za poskytnutí fotografií pro tvorbu stránek. 
Autory použitých fotografií jsou Lukáš Žentel a paní Jana Schlöglová
Autorem loga školy je Robert Prokopec, děkujeme!

Spolufinancováno Evropskou unií

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci operačního programu Jan Amos Komenský prostřednictvím výzvy 02_22_002 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Cílem projektu je posílit kvalitní a dostupné vzdělávání a služby dětem a žákům ve škole. Kompletní informace ke spolufinancování ve formátu pdf.

spolufinancovano EU

====================================================================

Čerpáme prostředky z národního plánu obnovy na na vybavení naší školy digitálními technologiemi

Cílem projektu je nákup chrombooků pro využití žáky nejen ve výuce a digitálních pomůcek pro seznámení s algoritmizací problémů.

On-line omluvenka z vyučování

Kde nás najdete
 
Nekoř 143, 561 63 Nekoř
Kraj: Pardubický
 
465 625 135