Informace k provozu základní školy

Věnujte pozornost dalším informacím ke znovuotevření základní školy 25. 5. 2020. V případě nejasností či dotazů kontaktujte ředitelku nebo učitele školy.

 

 • V pondělí ráno 25. 5. musí žáci odevzdat Čestné prohlášení !!!!! (Pokud jejich prohlášení ještě nebylo předáno škole.)
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáčky na uložení roušek.
 • Příchod na prostor u hřiště pod školou přesně v 7:45 hod. Žák nebude vpuštěn do školy dříve.
 • Výuka bude probíhat v pěti skupinách podle ročníků.
 • Učitelé jednotlivých skupin:
  • 1. roč. - Alena Boháčová, Lucie Maixnerová
  • 2. roč. - Petr Malý
  • 3. roč. - Zdeňka Papáčková
  • 4. roč. - David Vrábel, Marie Moravcová
  • 5. roč. - Kateřina Macháčková
 • Rozvrh hodin jednotlivých tříd bude mírně upraven, podle uvážení učitelů. Věnovat se budeme převážně hlavním předmětům (ČJ, M, AJ). Žáci si přinesou učebnice, sešity a další pomůcky.
 • Nebude vyučována tělesná výchova.
 • Učitel se skupinou může strávit vyučovací hodinu vycházkou do přírody.
 • Budou změněny časy přestávek pro jednotlivé třídy, aby se žáci jednotlivých skupin nepotkávali na chodbě.
 • Svačiny ze školní kuchyně přineseme dětem do třídy, kde budou děti svačit. Prosíme, aby si děti přinesly svoje pití na celý den.
 • Oběd bude vydávám tak, aby se skupiny v jídelně nepotkávaly. Skupiny budou čekat na oběd ve třídě se svým učitelem. Předpokládaný harmonogram odchodů skupin na oběd:
  • 1. roč. - 11:15 hod
  • 2. roč. - 11:30 hod
  • 3. roč. - 11:45 hod
  • 4. roč. - 12:00 hod
  • 5. roč. - 12:15 hod
 • Obědem vyučování končí. Po obědě mohou žáci odcházet domů. Pokud z nutného důvodu zůstanou ve škole i po obědě, budou nadále ve skupině se svým učitelem. Nejdéle může dítě zůstat ve škole do 14:00.
 • Zapište dětem do Důvěrníčků, kdy budou odcházet ze školy. Popřípadě uveďte, jestli dítě bude před školou někdo vyzvedávat.
 • Rodičům není umožněn vstup do budovy školy.
 • Učitelé budou dohlížet na desinfekci a mytí rukou dětí. Třídy a ostatní prostory školy budou pravidelně větrány a desinfikovány.

 

Dokumenty ke stažení

Děkujeme Patriku Zamazalovi a sdružení Molo architekti za poskytnutí fotografií pro tvorbu stránek. 
Autory použitých fotografií jsou Lukáš Žentel a paní Jana Schlöglová
Autorem loga školy je Robert Prokopec, děkujeme!

Spolufinancováno Evropskou unií

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci operačního programu Jan Amos Komenský prostřednictvím výzvy 02_22_002 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Cílem projektu je posílit kvalitní a dostupné vzdělávání a služby dětem a žákům ve škole. Kompletní informace ke spolufinancování ve formátu pdf.

spolufinancovano EU

====================================================================

Čerpáme prostředky z národního plánu obnovy na na vybavení naší školy digitálními technologiemi

Cílem projektu je nákup chrombooků pro využití žáky nejen ve výuce a digitálních pomůcek pro seznámení s algoritmizací problémů.

On-line omluvenka z vyučování

Kde nás najdete
 
Nekoř 143, 561 63 Nekoř
Kraj: Pardubický
 
465 625 135