Nekoř 143, 561 63 Nekoř reditelka@skolanekor.cz

Domácí úkoly do 22.5.2020

Zadání domácích úkolů na týden od 18.5. do 22.5.2020

Námět pro tvoření pro všechny děti

 Domácí úkoly pro jednotlivé třídy

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4.ročník

5. ročník

 

Typy použitých dokumentů:

pdf (dokumenty pro čtení)

PDF (zkratka anglického názvu Portable Document Format – Přenosný formát dokumentů) je souborový formát vyvinutý firmou Adobe pro ukládání dokumentů nezávisle na softwaru i hardwaru, na kterém byly pořízeny. Soubor typu PDF může obsahovat text i obrázky, přičemž tento formát zajišťuje, že se libovolný dokument na všech zařízeních zobrazí stejně. Vytvářet PDF dokumenty lze jak v komerčním softwaru Acrobat od Adobe, tak v dalších programech (často však pouze jako export do PDF). Prohlížení je snazší, existují volně dostupné prohlížeče pro mnoho platforem, nejznámějším je oficiální prohlížeč mateřské firmy Adobe Reader.

mp3 (soubor s obsahem audio nahrávky)

Soubor MP3 je zvukový soubor uložený v komprimovaném formátu zvuku vytvořeném skupinou MPEG (Moving Picture Experts Group), která používá kompresi zvuku „Layer 3“. Běžně se používá pro ukládání hudby a audioknih se zvukem v blízkosti CD (stereo, 16-bit) a zhruba 1/10 velikosti souboru .WAV nebo .AIF .

Seznam souborů, pomocí kterých můžete mp3 soubory otevřít (Windows, Linux, Android, iOS, Macintosh): https://soubory.info/extension/mp3

docx (dokumenty pro vyplnění a odeslání zpět do školy)

Soubor DOCX je dokument vytvořený aplikací Microsoft Word nebo jiným programem pro zpracování textu, jako je například OpenOffice Writer nebo Apple Pages. Obsahuje formátovaný text, ale může také obsahovat obrázky, nakreslené objekty a další prvky dokumentu. Soubory DOCX jsou široce používány v domácích, akademických a obchodních prostředích pro tvorbu dopisů, životopisů, pozvánek, informačních bulletinů a dalších dokumentů. Soubory DOCX mohou být otevřeny v aplikaci Word 2007 nebo novější pro systém Windows nebo v aplikaci Word 2008 nebo novější pro systém Mac OS X. také je možné otevřít se staršími verzemi aplikace Word pro Mac a Windows prostřednictvím podpory dokumentů Open XML.

Seznam souborů, pomocí kterých můžete docs dokument otevřít (Windows, Linux, Android, iOS, Macintosh): https://soubory.info/extension/docx

png (rastrový obrazový soubor)

Soubor PNG je soubor obrázku uložený ve formátu PNG (Portable Network Graphic). Obsahuje bitmapu indexovaných barev a používá bezeztrátovou kompresi podobnou souboru .GIF , ale bez omezení autorských práv. Soubory PNG se běžně používají k ukládání grafiky pro webové obrázky.
Soubor PNG otevřený v aplikaci Microsoft Windows Fotografie Formát PNG byl vytvořen v reakci na omezení ve formátu GIF, především pro zvýšení barvy a poskytovat obrazový formát bez patentové licence. Kromě toho, zatímco obrázky ve formátu GIF podporují pouze neprůhledné nebo zcela průhledné obrazové body, obrázky PNG mohou obsahovat 8bitový průhledný kanál, který umožňuje, aby se barvy obrazů z neprůhledných a průhledných barev vytratily. GIF obrázky. Související formát .MNG však lze animovat. Obrázky PNG neposkytují podporu barev CMYK, protože nejsou určeny pro použití s profesionální grafikou. Většina webových prohlížečů nyní podporuje obrázky PNG.
POZNÁMKA: Mac OS X 10.4 a novější ukládá snímky obrazovky jako soubory PNG. Ubuntu Linux také ukládá screenshoty ve formátu PNG.

Texty částečně použity ze zdrojů: wikipedia, soubory.info

Děkujeme Patriku Zamazalovi a sdružení Molo architekti za poskytnutí fotografií pro tvorbu stránek. Autor fotografií Lukáš Žentel
Autorem loga školy je Robert Prokopec, děkujeme!

On-line omluvenka z vyučování

Kde nás najdete
 
Nekoř 143, 561 63 Nekoř
Kraj: Pardubický
 
465 625 135
Rychlé odkazy