Znovuotevření základní školy

V pondělí 25. 5. bude znovu otevřena základní škola. 

Účast žáků není povinná.

Pro žáky, kteří zůstanou doma, bude nadále pokračovat zadávání domácí práce prostřednictvím webu školy nebo e-mailu.

Prosíme všechny rodiče, aby nás co nejdříve (nejpozději však do 18. 5. 2020) informovali e-mailem, jestli mají zájem o docházku do školy.

Návrat žáka do školy je podmíněn povinností zákonného zástupce podepsat Čestné prohlášení.

Provozní doba školy bude od 7:45 do 14:00 hod.

Vzdělávací aktivity budou probíhat od 7:55 do 11:30 hod.  Následovat bude oběd (po skupinách v časových intervalech). Po obědě mohou žáci odcházet domů (samostatně nebo v doprovodu rodičů čekajících před budovou školy), nebo zůstat ve skupině max. do 14:00 (školní družina nebude v provozu).

Ředitelka školy ve spolupráci s učiteli rozhodne o tom, jaké vzdělávací a zájmové aktivity a v jakém rozsahu budou realizovány. Vyučovány budou převážně hlavní předměty.

Složení skupin bude neměnné do 30. 6. 2020. O zařazení žáka do skupiny rozhoduje ředitelka školy. Skupiny budou pravděpodobně vytvořeny po ročnících. Učitelé přidělení ke skupině se nebudou měnit. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než 25. 5. 2020.

Škola povede evidenci o docházce žáků do skupin. Budeme žádat o včasné omlouvání žáků prostřednictvím telefonu nebo e-mailu. Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka.

V případě nejasností či dotazů kontaktujte ředitelku školy.

 

Dokumenty ke stažení

Děkujeme Patriku Zamazalovi a sdružení Molo architekti za poskytnutí fotografií pro tvorbu stránek. 
Autory použitých fotografií jsou Lukáš Žentel a paní Jana Schlöglová
Autorem loga školy je Robert Prokopec, děkujeme!

Spolufinancováno Evropskou unií

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci operačního programu Jan Amos Komenský prostřednictvím výzvy 02_22_002 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Cílem projektu je posílit kvalitní a dostupné vzdělávání a služby dětem a žákům ve škole. Kompletní informace ke spolufinancování ve formátu pdf.

spolufinancovano EU

====================================================================

Čerpáme prostředky z národního plánu obnovy na na vybavení naší školy digitálními technologiemi

Cílem projektu je nákup chrombooků pro využití žáky nejen ve výuce a digitálních pomůcek pro seznámení s algoritmizací problémů.

On-line omluvenka z vyučování

Kde nás najdete
 
Nekoř 143, 561 63 Nekoř
Kraj: Pardubický
 
465 625 135