Zápis do 1. třídy pro školní rok 2024/2025

V úterý 23. dubna 2024 proběhne zápis do 1. ročníku základní školy.

Zápis bude probíhat v budově základní školy od 16:00 hod. do 18:00 hod. Dostavte se s dítětem v tomto časovém rozmezí.

S sebou vezměte

  • vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
  • vyplněný Zápisní list do 1. třídy
  • rodný list dítěte
  • průkaz totožnosti zákonného zástupce. Cizinci předloží pas a potvrzení o místě pobytu.

V případě, že budete žádat o odklad povinné školní docházky, vytiskněte si nebo vyzvedněte Žádost o odklad povinné školní docházky. K této žádosti je třeba doložit

  • souhlasné stanovisko odborného lékaře, nebo klinického psychologa
  • souhlasné stanovisko školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna)
  • I při předání této žádosti je třeba předložit rodný list dítěte a průkaz totožnosti zákonného zástupce.

Potřebné formuláře jsou zveřejněny na webu školy. Můžete si je případně vyzvednout v mateřské škole nebo v ředitelně základní školy.

V případě nejasností či dotazů mě kontaktujte.

Budeme se těšit na setkání ve škole.

Alena Boháčová
ředitelka školy
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel. 603 403 827

Dokumenty ke stažení

Děkujeme Patriku Zamazalovi a sdružení Molo architekti za poskytnutí fotografií pro tvorbu stránek. 
Autory použitých fotografií jsou Lukáš Žentel a paní Jana Schlöglová
Autorem loga školy je Robert Prokopec, děkujeme!

Spolufinancováno Evropskou unií

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci operačního programu Jan Amos Komenský prostřednictvím výzvy 02_22_002 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Cílem projektu je posílit kvalitní a dostupné vzdělávání a služby dětem a žákům ve škole. Kompletní informace ke spolufinancování ve formátu pdf.

spolufinancovano EU

====================================================================

Čerpáme prostředky z národního plánu obnovy na na vybavení naší školy digitálními technologiemi

Cílem projektu je nákup chrombooků pro využití žáky nejen ve výuce a digitálních pomůcek pro seznámení s algoritmizací problémů.

On-line omluvenka z vyučování

Kde nás najdete
 
Nekoř 143, 561 63 Nekoř
Kraj: Pardubický
 
465 625 135