Volby do školské rady

Volby proběhnou v prostorách školní družiny v budově základní školy v úterý  14. 11. 2023 od 15:00 do 17:30 hod.

Voleni budou 3 zástupci za zákonné zástupce žáků. Pokud máte zájem kandidovat do školské rady, kontaktujte ředitelku školy do 31.10.2023.

Školská rada

 • se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů.
 • schvaluje výroční zprávy školy.
 • schvaluje školní řád.
 • schvaluje pravidla pro hodnocení žáků.
 • se podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy.
 • projednává návrh rozpočtu školy.
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce.
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli a orgánům státní správy.

Volby

 • Do školské rady může kandidovat zákonný zástupce žáka školy. Zákonní zástupci, kteří mají zájem kandidovat do školské rady, se mohou přihlásit u ředitelky školy do 31.10. 2023.
 • Jména kandidátů budou oznámena 7.11. 2023.
 • Oprávněným voličem je zákonný zástupce žáka. Každý oprávněný volič může hlasovat jen jednou. Volební akt probíhá tajným hlasováním a to následujícím způsobem: oprávněný volič sdělí volební komisi jméno žáka, jehož je zákonným zástupcem, a třídu, kterou žák navštěvuje. Na seznamu žáků školy vyznačí svým podpisem u jména žáka, jehož zastupuje, svou účast ve volbách.
 • Volič označí v rámečku před jméno jednoho kandidáta křížkem kandidáta, pro kterého hlasuje, a vhodí takto označený hlasovací lístek do hlasovací urny.
 • Za každé označení svého jména získává kandidát jeden hlas. Je-li označeno více kandidátů, než je volných mandátů, je volební lístek neplatný.
 • Za člena školské rady, bude zvolen ten kandidát, který získá nejvyšší počet hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje los.
 • Zvolený kandidát se dnem voleb stává členem školské rady.
Děkujeme Patriku Zamazalovi a sdružení Molo architekti za poskytnutí fotografií pro tvorbu stránek. 
Autory použitých fotografií jsou Lukáš Žentel a paní Jana Schlöglová
Autorem loga školy je Robert Prokopec, děkujeme!

Spolufinancováno Evropskou unií

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci operačního programu Jan Amos Komenský prostřednictvím výzvy 02_22_002 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Cílem projektu je posílit kvalitní a dostupné vzdělávání a služby dětem a žákům ve škole. Kompletní informace ke spolufinancování ve formátu pdf.

spolufinancovano EU

On-line omluvenka z vyučování

Kde nás najdete
 
Nekoř 143, 561 63 Nekoř
Kraj: Pardubický
 
465 625 135