ŠTK

Školní tisková kancelář

 Uplynulý školní rok se nesl v duchu distanční výuky a karantén.  Zrušen byl plánovaný lyžařský i plavecký kurz. Naštěstí se vše obrátilo k lepšímu v závěru školního roku, kdy jsme mimo obnovení prezenční výuky v mateřské i základní škole mohli zrealizovat dlouho odkládané projektové dny i výlety.

Rádi jsme využili příznivé situace na konci června k uspořádání školní slavnosti nazvané „Cirkus bude!“. Po dlouhé době jsme mohli pozvat rodiče a přátele školy, abychom společně oslavili závěr školního roku. Připravena byla milá vystoupení dětí a žáků, aukce fotografií s motivy Nekoře, tematické soutěže pro děti i rodiče a občerstvení ve školní jídelně. Rozloučili jsem se s našimi páťáky, předškoláky jsme vyřadili z mateřské školy a pasovali je na prvňáčky. Překvapením na závěr slavnosti byla ukázka agilit na školním hřišti.

Velký dík patří všem dětem a žákům, všem zaměstnancům školy i dobrovolníkům, kteří se podíleli na přípravě a organizaci slavnosti, všem dárcům a všem rodičům a přátelům, kteří se slavnosti zúčastnili.

Slavnost byla spojena se zahájením veřejné sbírky, kterou jsme vyhlásili za účelem získání finančních prostředků na nákup interaktivní tabule do první třídy. Z prodeje občerstvení, z aukce fotek a z dobrovolného vstupného jsme získali neuvěřitelných skoro 50.000 Kč, které byly vloženy na transparentní účet veřejné sbírky. Díky této částce a díky štědrým darům od místních podnikatelů a firem jsme zakoupili celou tabuli včetně interaktivních prvků.

Díky příspěvku z Nadace ČEZ a díky příspěvku obce Nekoř jsme mohli zakoupit i druhou plně vybavenou interaktivní tabuli do třídy třeťáků a čtvrťáků.

V zrenovované učebně s interaktivní tabulí 1. září přivítala 18 prvňáčků paní učitelka Ludmila Hájková. Druháčky povede dále pan učitel Petr Malý. Novými posilami učitelského sboru jsou paní učitelky Tereza Šafářová a Nikola Goňová, které se ujmou starších ročníků. Ve spojené třídě se tentokrát potkávají třeťáci se čtvrťáky. Ke změně dochází i ve školní družině, kterou převzala Iveta Vágnerová.

Přeji všem dětem, žákům, rodičům i zaměstnancům školy, aby nadcházející školní rok mohl probíhat prezenčně ve škole bez omezení a aby bylo možné realizovat kurzy, projektové dny a další aktivity, které jsou součástí běžného školního roku.

Alena Boháčová

Děkujeme Patriku Zamazalovi a sdružení Molo architekti za poskytnutí fotografií pro tvorbu stránek. 
Autory použitých fotografií jsou Lukáš Žentel a paní Jana Schlöglová
Autorem loga školy je Robert Prokopec, děkujeme!

On-line omluvenka z vyučování

Kde nás najdete
 
Nekoř 143, 561 63 Nekoř
Kraj: Pardubický
 
465 625 135