Změna výše stravného

Pozor, nová výše stravného od 1.9.2020 !

Vzhledem ke zvyšujícím se cenám surovin, energií i práce jsme byli nuceni přistoupit k mírnému zvýšení stravného u všech kategorií strávníků.

Kolik Vás bude stravování stát od 1.9.2020 ? 

 celodenní strava děti MŠ 3-6 let  34 Kč
 oběd žáci ZŠ 7-10 let  23 Kč
 oběd žáci ZŠ 11-14 let  25 Kč
 svačina žáci ZŠ  13 Kč
 oběd cizí strávníci  73 Kč 

Kompletní ceník a další důležité informace najdete ve Vnitřním řádu školní jídelny, který je od 1.9.2020 také aktualizován a doporučujeme Vám se s ním podrobně seznámit.

Přesnou informaci o placení záloh na stravné dostanou všichni přihlášení strávníci na svou e-mailovou adresu.

Děkujeme Patriku Zamazalovi a sdružení Molo architekti za poskytnutí fotografií pro tvorbu stránek. 
Autory použitých fotografií jsou Lukáš Žentel a paní Jana Schlöglová
Autorem loga školy je Robert Prokopec, děkujeme!

Spolufinancováno Evropskou unií

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci operačního programu Jan Amos Komenský prostřednictvím výzvy 02_22_002 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Cílem projektu je posílit kvalitní a dostupné vzdělávání a služby dětem a žákům ve škole. Kompletní informace ke spolufinancování ve formátu pdf.

spolufinancovano EU

====================================================================

Čerpáme prostředky z národního plánu obnovy na na vybavení naší školy digitálními technologiemi

Cílem projektu je nákup chrombooků pro využití žáky nejen ve výuce a digitálních pomůcek pro seznámení s algoritmizací problémů.

On-line omluvenka z vyučování

Kde nás najdete
 
Nekoř 143, 561 63 Nekoř
Kraj: Pardubický
 
465 625 135