Informace ke stravnému

Ceny jídel platné pro školní rok 2023/2024 od 15.2.2024

Měsíčně plaťte, prosím, tyto částky:

  • žáci ZŠ - pouze obědy 620,00 Kč
  • žáci ZŠ - obědy i svačiny 1020,00 Kč
  • děti MŠ - celodenní jídlo 800,00 Kč
  • děti MŠ, které dovrší 7 let věku ve daném škol. roce – celodenní jídlo 940,00 Kč

Číslo účtu 

  • Stravné se platí na účet 2801980044/2010
  • Použijte variabilní symbol přidělený školou.
  • Do zprávy pro příjemce pište celé jméno dítěte.

Úhrada stravného

Stravné za září 2023 a říjen 2023 zaplaťte nejpozději do 25. 9. 2023, lze i jednou částkou.

Od října plaťte stravné na další měsíc vždy do 25. dne v měsíci předcházejícím (tj. do 25. října stravné na listopad atd.)

Zaplacené částky jsou považovány za zálohy a budou vyúčtovány podle skutečně odebraných jídel k 31. 8. 2024. Případné přeplatky budou vráceny na účet, ze kterého byla přijata poslední záloha.

Odhlašování stravy

Oběd nebo celodenní jídlo odhlašujte, prosím, nejpozději den předem do 13:30. Ani v případě onemocnění nebo jiné nepředvídané události není možné jídlo odhlásit později, ale je možné si v první den nemoci odebrat jídlo do jídlonosiče v čase mezi 10:45 a 11:00. Předchozí domluva ale není nutná.

Telefonní čísla pro odhlašování stravy:

  • 464 620 760 (jen volání)
  • 737 546 540 (volání nebo SMS)

Odhlášení svačiny v MŠ

Odpolední svačiny v MŠ lze odhlásit alespoň den předem nebo ráno do 8:30 vyškrtnutím na tabulce umístěné na dveřích třídy.

Neodebraná jídla, která nebudou řádně v termínu odhlášena, vám budou naúčtována.

Děkujeme Patriku Zamazalovi a sdružení Molo architekti za poskytnutí fotografií pro tvorbu stránek. 
Autory použitých fotografií jsou Lukáš Žentel a paní Jana Schlöglová
Autorem loga školy je Robert Prokopec, děkujeme!

Spolufinancováno Evropskou unií

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci operačního programu Jan Amos Komenský prostřednictvím výzvy 02_22_002 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Cílem projektu je posílit kvalitní a dostupné vzdělávání a služby dětem a žákům ve škole. Kompletní informace ke spolufinancování ve formátu pdf.

spolufinancovano EU

====================================================================

Čerpáme prostředky z národního plánu obnovy na na vybavení naší školy digitálními technologiemi

Cílem projektu je nákup chrombooků pro využití žáky nejen ve výuce a digitálních pomůcek pro seznámení s algoritmizací problémů.

On-line omluvenka z vyučování

Kde nás najdete
 
Nekoř 143, 561 63 Nekoř
Kraj: Pardubický
 
465 625 135