Informace ke stravnému od 1. 9. 2021

Ceny jídel platné pro školní rok 2021/2022.
Pozor: Změna čísla účtu pro úhradu stravného!!!

Měsíčně plaťte, prosím, tyto částky:

  • žáci ZŠ - pouze obědy 480,00 Kč
  • žáci ZŠ - obědy i svačiny 740,00 Kč
  • děti MŠ - celodenní jídlo 680,00 Kč
  • děti MŠ, které dovrší 7 let věku ve daném škol. roce – celodenní jídlo 800,00 Kč

 Změna čísla účtu 

  • Stravné se platí na účet 2801980044/2010 !!!
  • Proto si nezapomeňte včas změnit trvalý příkaz.
  • Variabilní symbol se nemění.
  • Do zprávy pro příjemce pište, prosím, i nadále celé jméno dítěte.

Úhrada stravného za září 2021

Stravné za září 2021 a říjen 2021 zaplaťte nejpozději do 25. 9. 2021, lze i jednou částkou.

Od října plaťte stravné na další měsíc vždy do 25. dne v měsíci předcházejícím (tj. do 25. října stravné na listopad atd.)

Zaplacené částky jsou považovány za zálohy a budou vyúčtovány podle skutečně odebraných jídel k 30. 8. 2022. Případné přeplatky budou vráceny na účet, ze kterého byla přijata poslední záloha.

Odhlašování stravy

Nemění se ani pravidla pro odhlašování stravy. Oběd nebo celodenní jídlo odhlašujte, prosím, alespoň den předem do 14:00. V případě onemocnění nebo jiné nepředvídané události je možné jídlo odhlásit telefonicky i ráno v den změny do 6:30. V případě onemocnění je možné si v první den nemoci odebrat jídlo do jídlonosiče v čase mezi 11:00 a 12:30 – vždy ale jen po předchozí domluvě.

Telefonní čísla pro odhlašování stravy:

  • 464 620 760 (jen volání)
  • 739 363 220 (volání nebo SMS) – paní Jitka Dolečková

Odhlášení svačiny v MŠ

Odpolední svačiny v MŠ lze odhlásit alespoň den předem nebo ráno do 8:30 vyškrtnutím na tabulce umístěné na dveřích třídy.

Neodebraná jídla, která nebudou řádně v termínu odhlášena, vám budou naúčtována.

Děkujeme Patriku Zamazalovi a sdružení Molo architekti za poskytnutí fotografií pro tvorbu stránek. 
Autory použitých fotografií jsou Lukáš Žentel a paní Jana Schlöglová
Autorem loga školy je Robert Prokopec, děkujeme!

On-line omluvenka z vyučování

Kde nás najdete
 
Nekoř 143, 561 63 Nekoř
Kraj: Pardubický
 
465 625 135