Nekoř 143, 561 63 Nekoř reditelka@skolanekor.cz

Informace ke stravnému od 1. 9. 2020

Ceny jídel platné pro školní rok 2020/2021.
Pozor: Stejný účet pro úhradu stravného!!!
Možnost odhlášení stravy

Měsíčně plaťte, prosím, tyto částky:

  • žáci ZŠ - pouze obědy 480,00 Kč
  • žáci ZŠ - obědy i svačiny 740,00 Kč
  • děti MŠ - celodenní jídlo 680,00 Kč
  • děti MŠ, které dovrší 7 let věku ve daném škol. roce – celodenní jídlo 800,00 Kč

 Změna čísla účtu 

  • Stravné se platí na účet 123-1093030237/0100 !!!
  • Proto si nezapomeňte včas změnit trvalý příkaz.
  • Variabilní symbol se nemění.
  • Do zprávy pro příjemce pište, prosím, i nadále celé jméno dítěte.

Úhrada stravného za září 2020

Stravné za září 2020 a říjen 2020 zaplaťte nejpozději do 25. 9. 2020, lze i jednou částkou.

Od bříjna plaťte stravné na další měsíc vždy do 25. dne v měsíci předcházejícím (tj. do 25. října stravné na listopad atd.)

Zaplacené částky jsou považovány za zálohy a budou vyúčtovány podle skutečně odebraných jídel k 30. 6. 2021. Případné přeplatky budou vráceny na účet, ze kterého byla přijata poslední záloha.

Odhlašování stravy

Nemění se ani pravidla pro odhlašování stravy. Oběd nebo celodenní jídlo odhlašujte, prosím, alespoň den předem do 14:00. V případě onemocnění nebo jiné nepředvídané události je možné jídlo odhlásit telefonicky i ráno v den změny do 6:30. V případě onemocnění je možné si v první den nemoci odebrat jídlo do jídlo nosiče v čase mezi 11:00 a 12:30 – vždy ale jen po předchozí domluvě.

Telefonní čísla pro odhlašování stravy:

  • 464 620 760 (jen volání)
  • 604 684 115 (volání nebo SMS) – paní Aneta Sršňová

Odhlášení svačiny v MŠ

Odpolední svačiny v MŠ lze odhlásit alespoň den předem nebo ráno do 8:30 vyškrtnutím na tabulce umístěné na dveřích třídy.

Neodebraná jídla, která nebudou řádně v termínu odhlášena, vám budou naúčtována.

Děkujeme Patriku Zamazalovi a sdružení Molo architekti za poskytnutí fotografií pro tvorbu stránek. 
Autory použitých fotografií jsou Lukáš Žentel a paní Jana Schlöglová
Autorem loga školy je Robert Prokopec, děkujeme!

On-line omluvenka z vyučování

Kde nás najdete
 
Nekoř 143, 561 63 Nekoř
Kraj: Pardubický
 
465 625 135
Rychlé odkazy