Pomozte nám zabránit plýtvání jídlem

Ještě více než dříve se musíme zabývat tím, abychom hospodařili co nejlépe, zvažovali každou spotřebu a zabránili plýtvání. V posledních dnech jsme se hodně zamýšleli nad spotřebou v naší školní jídelně, kde nás zdražování momentálně pálí nejvíce. 

Není pochyb o tom, že budeme opět muset zdražit stravování pro Vaše děti. Samozřejmě hledáme rezervy v naší vnitřní organizaci, ale rádi bychom poprosili o spolupráci i Vás !

Jak na to?

Měníme pravidla odhlašování stravy, pomozte šetřit suroviny, práci i energii

Současná praxe odhlašování obědů “na poslední chvíli” nám neumožňuje hospodárně naplánovat nákupy potravin a řídit jejich spotřebu. Proto od s platností od 25.4.2022 bude možné odhlásit obědy nejpozději do 13:30 hod předchozího dne. Pokud po tomto termínu dítě onemocní, máte možnost si oběd odebrat do jídlonosiče. Způsob odhlašování zůstává stejný. Podrobnější informace najdete v aktualizovaném Vnitřním řádu školní jídelny.

Pomozte bránit plýtvání hotovým jídlem a vést děti ke zdravému stravování

Je neutěšenou zvyklostí (nejen) v naší jídelně, že děti velmi často nedojídají jídlo a mnohdy vrací celé porce, aniž by ochutnaly. Denně tak dochází k velkému plýtvání našimi i Vašimi prostředky, znehodnocení surovin, práce i energií. Děti pak často nahrazují pestré a nutričně hodnotné jídlo “prázdnými kaloriemi”, nebo jim chybí energie zcela. Je samozřejmě obtížné uvařit tak, aby si každý pochutnal na tom, co má rád, ale množství vyhozeného jídla naznačuje, že toto není hlavní příčinou nedojídání. Co tedy s tím?

My učitelé nechceme v jídelně působit jako přísní dohlížitelé a nutit děti k jídlu. Chceme děti vést k tomu, aby pochopily hodnotu kvalitního a pestrého jídla, získaly povědomí o negativních důsledcích nešetrného zacházení s potravinami a pozitivně je motivovat k tomu, aby změnily svůj přístup. Tématu chceme v naší škole věnovat také projektový den (2.5.2022). 

Prosím podpořte nás v tomto úsilí a promluvte si se svými dětmi. Budeme velmi rádi za každou zpětnou vazbu, všemi připomínkami a náměty od Vás se budeme vážně zabývat a doufáme, že se nám podaří společně odhalit příčiny současného stavu a najít cestu k nápravě. 

Děkujeme Patriku Zamazalovi a sdružení Molo architekti za poskytnutí fotografií pro tvorbu stránek. 
Autory použitých fotografií jsou Lukáš Žentel a paní Jana Schlöglová
Autorem loga školy je Robert Prokopec, děkujeme!

Spolufinancováno Evropskou unií

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci operačního programu Jan Amos Komenský prostřednictvím výzvy 02_22_002 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Cílem projektu je posílit kvalitní a dostupné vzdělávání a služby dětem a žákům ve škole. Kompletní informace ke spolufinancování ve formátu pdf.

spolufinancovano EU

====================================================================

Čerpáme prostředky z národního plánu obnovy na na vybavení naší školy digitálními technologiemi

Cílem projektu je nákup chrombooků pro využití žáky nejen ve výuce a digitálních pomůcek pro seznámení s algoritmizací problémů.

On-line omluvenka z vyučování

Kde nás najdete
 
Nekoř 143, 561 63 Nekoř
Kraj: Pardubický
 
465 625 135