Změny ve školní jídelně

Od března 2022 jsme nuceni přistoupit ke zvýšení cen stravy a upřesňujeme i podmínky odebírání stravy v provozním řádu školní jídelny.

Školní stravování je dotováno státem, vy jako rodiče dětí a žáků platíte pouze cenu za použité suroviny. Tuto cenu určují tzv. finanční normativy, stát stanoví, v jakém rozmezí se mají pohybovat. Stát také stanoví normy spotřeby pro některé skupiny potravin (jako např. maso, mléko, zelenina a další), hygienické podmínky ve školní jídelně, platy personálu…. Nelehkým úkolem vedoucí školní jídelny je pak vyhovět všem požadavkům státu, a přitom zajistit hodnotné a chutné stravování.

Právě zvýšení finančních normativů (v mezích stanovených státem), které nastane v naší školní jídelně od 1.3.2022, pro Vás znamená zdražení obědů a také školních svačin. 

Jistě sami pozorujete, jak ceny potravin v poslední době rostou. Pokud bychom měli zachovat stávající ceny obědů a svačin, museli bychom velmi slevit na kvalitě stravy, tedy jít přesně proti směru, kterým jsme se vydali a který chceme zachovat. Je pro nás (a věříme, že i pro Vás) důležité vařit dětem z kvalitních potravin nakoupených pokud možno od regionálních dodavatelů. Například kupovat místní chlazené maso, nikoli mražené z dovozu, dále čerstvou zeleninu na svačinky i do polévek. Možnost nakupovat dražší ryby, čerstvé mléko a pod. U svačin každodenní nabídka sezónního ovoce.

Druhým důvodem zdražování, který se projeví u školních svačin, jsou rostoucí ceny energií, které navyšují provozní režie u jídel poskytovaných školní jídelnou v rámci doplňkové činnosti. Školní svačiny nejsou dotované státem, a tak veškeré náklady na jejich výrobu musí uhradit strávníci.

Výše záloh na stravné prozatím zůstává stejná, není tedy třeba měnit trvalé příkazy, které máte nastavené. 

Dále bychom Vás chtěli upozornit, že od 1. března 2022 začneme důsledně uplatňovat zákonný postup u neodhlášených obědů.

Na dotovaný oběd má dítě / žák podle platné vyhlášky o školním stravování č. 107/2005 Sb. §4 bod 9 nárok pouze první den neplánované nepřítomnosti (např. z důvodu nemoci) v mateřské nebo základní škole. V ostatních dnech nepřítomnosti není na dotovanou stravu ve školní jídelně nárok, proto pokud rodič stravu včas neodhlásí, musíme za ně účtovat plnou, nedotovanou cenu. (tj. kromě finanční normy také mzdové a provozní režie).

Proto Vás žádáme, abyste odhlašování stravy věnovali pozornost a předešli tak komplikacím na obou stranách.

Doporučujeme využívat možnost odhlásit stravu prostřednictvím elektronické omluvenky na webu školy. Ve formuláři jsou veškeré informace, které je třeba předat školní jídelně, aby byla odhláška správně vyřízena k oboustranné spokojenosti.

Nové ceny jednotlivých jídel najdete zde. Rovněž na našich webových stránkách najdete aktualizované znění Vnitřního řádu školní jídelny.

Děkujeme Patriku Zamazalovi a sdružení Molo architekti za poskytnutí fotografií pro tvorbu stránek. 
Autory použitých fotografií jsou Lukáš Žentel a paní Jana Schlöglová
Autorem loga školy je Robert Prokopec, děkujeme!

Spolufinancováno Evropskou unií

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci operačního programu Jan Amos Komenský prostřednictvím výzvy 02_22_002 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Cílem projektu je posílit kvalitní a dostupné vzdělávání a služby dětem a žákům ve škole. Kompletní informace ke spolufinancování ve formátu pdf.

spolufinancovano EU

====================================================================

Čerpáme prostředky z národního plánu obnovy na na vybavení naší školy digitálními technologiemi

Cílem projektu je nákup chrombooků pro využití žáky nejen ve výuce a digitálních pomůcek pro seznámení s algoritmizací problémů.

On-line omluvenka z vyučování

Kde nás najdete
 
Nekoř 143, 561 63 Nekoř
Kraj: Pardubický
 
465 625 135