Milí putovníci, máme pro vás skvělou zprávu. Připravil jsme další naučnou stezku, tentokrát se proměníte v pana hajného a budete společně s rodinou zažívat lesní dobrodružství.

Z důvodů uzavření mateřské školy na 6 pracovních dní z rozhodnutí Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se školné za únor 2021 snižuje na 420,- Kč.

Z rozhodnutí Krajské hygienické stanice Pardubického kraje byla karanténa všech dětí navštěvujících třídu Kuřátek naší mateřské školy prodloužena do 31.1.2021. Podrobné informace byly zaslány rodičům dětí e-mailem.

 

Strana 4 z 7

Děkujeme Patriku Zamazalovi a sdružení Molo architekti za poskytnutí fotografií pro tvorbu stránek. 
Autory použitých fotografií jsou Lukáš Žentel a paní Jana Schlöglová
Autorem loga školy je Robert Prokopec, děkujeme!

Spolufinancováno Evropskou unií

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci operačního programu Jan Amos Komenský prostřednictvím výzvy 02_22_002 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Cílem projektu je posílit kvalitní a dostupné vzdělávání a služby dětem a žákům ve škole. Kompletní informace ke spolufinancování ve formátu pdf.

spolufinancovano EU

On-line omluvenka z vyučování

Kde nás najdete
 
Nekoř 143, 561 63 Nekoř
Kraj: Pardubický
 
465 625 135