Návrat předškoláků do MŠ

Do mateřské školy se 12.dubna 2021 vracejí dětí plnící povinné předškolní vzdělávání (předškoláci). Provoz MŠ bude od 6:30 do 16:30. Děti budou rozděleny do dvou skupin, nebude docházet ke spojování dětí v ranních ani odpoledních hodinách. Děti nemusí mít ve školce roušky.

Testování dětí

Děti se budou testovat samy s pomocí zákonných zástupců neinvazivními antigenními testy podle instrukcí pedagogů a pod jejich dohledem. Jedná se o testování z dolní části nosu. Testování bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek (výjimečně v jiné dny, pokud dítě nastoupí do školy v průběhu týdne).

Testování bude probíhat u vstupu do mateřské školy prostřednictví LEPU testů. Instruktážní video naleznete zde.

Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. Testovat se nemusí také ti, kteří onemocnění COVID-19 již prodělali a neuplynulo více než 90 dní od prvního testu s pozitivním výsledkem. To je ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné, nebo elektronické podobě).

Testování včetně vyhodnocení testu trvá cca 20 minut. Zákonný zástupce musí být přítomen až do vyhodnocení testu. Na výsledek testu bude dítě s rodičem čekat venku před školkou. Testování bude probíhat od 6:15 hod do 8:15.

Stravování

Stravné je všem předškolákům od 12.4.2020 opět přihlášeno. V případě nepřítomnosti dětí je tedy potřeba pro odhlášení jídla kontaktovat školní kuchyni.

Další obecné informace pro rodiče najdete na webu MŠMT.

Děkujeme Patriku Zamazalovi a sdružení Molo architekti za poskytnutí fotografií pro tvorbu stránek. 
Autory použitých fotografií jsou Lukáš Žentel a paní Jana Schlöglová
Autorem loga školy je Robert Prokopec, děkujeme!

On-line omluvenka z vyučování

Kde nás najdete
 
Nekoř 143, 561 63 Nekoř
Kraj: Pardubický
 
465 625 135