Výše školného za listopad 2020

Vzhledem k uzavření mateřské školy a omezení jejího provozu se mění výše školného za listopad 2020

Rozhodnutí ředitelky školy o výši školného  za listopad 2020

Na základě vyhlášky  č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání a rozhodnutí ředitelky školy se výše úplaty školného za měsíc listopad upravuje takto:

Z důvodů uzavření mateřské školy na 7 pracovních dní z rozhodnutí Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se školné za listopad 2020 snižuje o 200,- Kč.

Dále se zákonným zástupcům dětí, které na mou žádost nenavštěvovaly mateřskou školu v období od 20. října do 16. listopadu 2020, poskytuje sleva na školném za listopad 200 ve výši 300,- Kč na dítě. Výsledná výše školného těchto dětí za listopad je tedy 100,- Kč.

Rodičům, kteří uhradili za měsíc listopad částku vyšší, bude přeplatek vrácen při vyúčtování na konci školního roku.

Toto rozhodnutí platí v případě, že mateřská škola bude od 18. 11. 2020 do konce listopadu v plném provozu.

V Nekoři 18. 11. 2020

Mgr. Alena Boháčová

Děkujeme Patriku Zamazalovi a sdružení Molo architekti za poskytnutí fotografií pro tvorbu stránek. 
Autory použitých fotografií jsou Lukáš Žentel a paní Jana Schlöglová
Autorem loga školy je Robert Prokopec, děkujeme!

Spolufinancováno Evropskou unií

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci operačního programu Jan Amos Komenský prostřednictvím výzvy 02_22_002 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Cílem projektu je posílit kvalitní a dostupné vzdělávání a služby dětem a žákům ve škole. Kompletní informace ke spolufinancování ve formátu pdf.

spolufinancovano EU

On-line omluvenka z vyučování

Kde nás najdete
 
Nekoř 143, 561 63 Nekoř
Kraj: Pardubický
 
465 625 135