Žáci naší školy zpracovali kvalitní projekt do soutěže Zelený ParDoubek zaměřené na ekologickou výchovu. Jejich práce byla oceněna!

Jaké je hlavní město České republiky? Praha. Tak co kdybychom se tam podívali? Joooooo....a tak začalo putování čtvrťáků a páťáků pod vedením paní učitelky Nikoly a paní asistentky Marušky po Praze.

Volby proběhnou v prostorách školní družiny v budově základní školy v úterý  8. 11. 2022 od 15:00 do 17:30 hod.

(Ve stejný den proběhnou i individuální třídní schůzky.)

Volen bude 1 zástupce za zákonné zástupce žáků. 

Strana 11 z 36

Děkujeme Patriku Zamazalovi a sdružení Molo architekti za poskytnutí fotografií pro tvorbu stránek. 
Autory použitých fotografií jsou Lukáš Žentel a paní Jana Schlöglová
Autorem loga školy je Robert Prokopec, děkujeme!

Spolufinancováno Evropskou unií

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci operačního programu Jan Amos Komenský prostřednictvím výzvy 02_22_002 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Cílem projektu je posílit kvalitní a dostupné vzdělávání a služby dětem a žákům ve škole. Kompletní informace ke spolufinancování ve formátu pdf.

spolufinancovano EU

====================================================================

Čerpáme prostředky z národního plánu obnovy na na vybavení naší školy digitálními technologiemi

Cílem projektu je nákup chrombooků pro využití žáky nejen ve výuce a digitálních pomůcek pro seznámení s algoritmizací problémů.

On-line omluvenka z vyučování

Kde nás najdete
 
Nekoř 143, 561 63 Nekoř
Kraj: Pardubický
 
465 625 135