Vážení rodiče, milí žáci,

blíží se den vydávání vysvědčení za první pololetí školního roku 2020/21.

Z rozhodnutí Krajské hygienické stanice Pardubického kraje byla karanténa všech dětí navštěvujících třídu Kuřátek naší mateřské školy prodloužena do 31.1.2021. Podrobné informace byly zaslány rodičům dětí e-mailem.

 

Strana 7 z 21

Děkujeme Patriku Zamazalovi a sdružení Molo architekti za poskytnutí fotografií pro tvorbu stránek. 
Autory použitých fotografií jsou Lukáš Žentel a paní Jana Schlöglová
Autorem loga školy je Robert Prokopec, děkujeme!

On-line omluvenka z vyučování

Kde nás najdete
 
Nekoř 143, 561 63 Nekoř
Kraj: Pardubický
 
465 625 135