Zveme vás na prohlídku nově rekonsturovyných prostor naší školy. A bude i pohádka.... Přezuvky s sebou prosím.

Volby proběhnou v prostorách školní družiny v budově základní školy v úterý  14. 11. 2023 od 15:00 do 17:30 hod.

Voleni budou 3 zástupci za zákonné zástupce žáků. Pokud máte zájem kandidovat do školské rady, kontaktujte ředitelku školy do 31.10.2023.

Zveme vás na besedu s Janou Smolíkovou, geografkou, cestovatelkou, polárnicí a environmetalistkou, o životě na české antarktické stanici. Přijďte k nám do školy 12. října v 16:30 nahlédnout do světa zimy a tučňáků.

Strana 5 z 37

Děkujeme Patriku Zamazalovi a sdružení Molo architekti za poskytnutí fotografií pro tvorbu stránek. 
Autory použitých fotografií jsou Lukáš Žentel a paní Jana Schlöglová
Autorem loga školy je Robert Prokopec, děkujeme!

Spolufinancováno Evropskou unií

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci operačního programu Jan Amos Komenský prostřednictvím výzvy 02_22_002 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Cílem projektu je posílit kvalitní a dostupné vzdělávání a služby dětem a žákům ve škole. Kompletní informace ke spolufinancování ve formátu pdf.

spolufinancovano EU

====================================================================

Čerpáme prostředky z národního plánu obnovy na na vybavení naší školy digitálními technologiemi

Cílem projektu je nákup chrombooků pro využití žáky nejen ve výuce a digitálních pomůcek pro seznámení s algoritmizací problémů.

On-line omluvenka z vyučování

Kde nás najdete
 
Nekoř 143, 561 63 Nekoř
Kraj: Pardubický
 
465 625 135