První tabuli jsme pořídili díky obrovské podpoře rodičů, místních firem a dalších obyvatel Nekoře. Děkujeme, že nejste lhostejní k tomu, v jakém prostředí tráví nekořské děti velkou část svého dětství. Druhou tabuli jsme mohli pořídit ještě před začátkem tohoto školního roku díky příspěvku obce Nekoř a Nadaci ČEZ.

Novými zástupci pedagogických pracovníků ve školské radě se staly Mgr. Nikola Goňová a Mgr. Tereza Šafářová

Strana 19 z 38

Děkujeme Patriku Zamazalovi a sdružení Molo architekti za poskytnutí fotografií pro tvorbu stránek. 
Autory použitých fotografií jsou Lukáš Žentel a paní Jana Schlöglová
Autorem loga školy je Robert Prokopec, děkujeme!

Spolufinancováno Evropskou unií

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci operačního programu Jan Amos Komenský prostřednictvím výzvy 02_22_002 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Cílem projektu je posílit kvalitní a dostupné vzdělávání a služby dětem a žákům ve škole. Kompletní informace ke spolufinancování ve formátu pdf.

spolufinancovano EU

====================================================================

Čerpáme prostředky z národního plánu obnovy na na vybavení naší školy digitálními technologiemi

Cílem projektu je nákup chrombooků pro využití žáky nejen ve výuce a digitálních pomůcek pro seznámení s algoritmizací problémů.

On-line omluvenka z vyučování

Kde nás najdete
 
Nekoř 143, 561 63 Nekoř
Kraj: Pardubický
 
465 625 135