ŠTK

Školní tisková kancelář

Školní rok se blíží ke konci a je opět čas k malému ohlédnutí.

Nejdříve bych ráda poděkovala všem rodičům a dětem, kteří se zúčastnili jarních brigád na naší školní zahradě. Byla to dvě úžasná odpoledne, kdy nám rodiče pomohli s jarním úklidem zahrady u školy a veliký kus práce odvedli i u školky, kde vznikly záhony pro borůvky, vysazovaly se břečťany a vyrovnával se terén u lodi.  Kolečka hlíny, která obětaví tatínci na zahradě přemístili, by se ani nadala spočítat. Máme velikou radost i z proměn v zákoutí u šneka, kde je nyní příjemné posezení i s ohništěm. Zahrada je pro nás v současné době venkovní učebnou i hernou a jsme nadšeni z toho, co se nám na zahradě ve spolupráci s rodiči dětí a díky sponzorům a dárcům za dva roky podařilo vybudovat.

Život ve škole i školce bývá v závěru roku vždy plný zážitků. Je tomu tak i letos. Mladší školkáčci navštívili pana Adamce v jeho pekařství, ti starší budovali na zahradě hmyzí hotel. Šachový den s panem Šípkem a divadlo Jojo opět zpestřily jarní dny ve školce. Školáci si užili Noc s Andersenem, kterou pro ně připravili učitelé školy. Napínavé i zábavné knížky a přespání ve škole ve spacácích byly určitě velkým zážitkem. Obnovili jsme také tradici vystoupení dětí ze školy a školky na setkání nekořských seniorů a na vítání občánků.

V tomto školním roce jsme se zúčastnili výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí. Naše škola slavila velký úspěch. V okresním kole se na 1. místě ve své kategorii umístil Šimon Faltus z 1. třídy a na druhém místě se umístila Verunka Šípková z třídy Liščat. Šimonovi se podařilo získat 1. místo v krajském kole a získal dokonce ocenění  v celorepublikovém kole. Blahopřejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy.

V dubnu se konal zápis do 1. třídy. Tentokrát mohly děti přijít do školy a ukázat,  jak jsou na školu připraveni. V září se budeme těšit na 12 nově přijatých prvňáčků. V květnu proběhl i zápis do mateřské školy. Přijato bylo 10 budoucích Kuřátek. Do školy na jaře nastoupilo 5 ukrajinských dětí, které byly zařazeny do ročníků podle věku. Mimo běžné výuky ve třídách se tyto děti setkávají navíc na pěti hodinách češtiny, kde se jim věnují paní asistentky. 

Děkujeme všem rodičům a přátelům školy za podporu a pomoc v tomto školním roce. Přejeme všem krásné léto.

Alena Boháčová

Děkujeme Patriku Zamazalovi a sdružení Molo architekti za poskytnutí fotografií pro tvorbu stránek. 
Autory použitých fotografií jsou Lukáš Žentel a paní Jana Schlöglová
Autorem loga školy je Robert Prokopec, děkujeme!

Spolufinancováno Evropskou unií

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci operačního programu Jan Amos Komenský prostřednictvím výzvy 02_22_002 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Cílem projektu je posílit kvalitní a dostupné vzdělávání a služby dětem a žákům ve škole. Kompletní informace ke spolufinancování ve formátu pdf.

spolufinancovano EU

====================================================================

Čerpáme prostředky z národního plánu obnovy na na vybavení naší školy digitálními technologiemi

Cílem projektu je nákup chrombooků pro využití žáky nejen ve výuce a digitálních pomůcek pro seznámení s algoritmizací problémů.

On-line omluvenka z vyučování

Kde nás najdete
 
Nekoř 143, 561 63 Nekoř
Kraj: Pardubický
 
465 625 135