ŠTK

Školní tisková kancelář

 

První čtvrtletí tohoto školního roku nebylo naštěstí výrazně ovlivněno coronavirovou situací. Mohli jsme se tedy plně věnovat výuce i naplánovaným akcím.

Velkou velkou výzvou pro nás byla nekořská podzimní výstava, kde jsme prezentovali výrobky dětí ze školky i školy. Věříme, že všechny návštěvníky výstavy potěšila dílka, na kterých děti od začátku školního roku pilně pracovaly při výtvarné výchově a pracovních činnostech a při výtvarných chvilkách v mateřské škole od začátku školního roku. Do tvoření je zapojila i školní družina a kroužek Šikulka. Pochvalu si jistě zaslouží i instalace výstavy, o kterou se postarali zaměstnanci školy.

V listopadu proběhlo na zahradě školy Uspávání broučků. K nápadu učitelek mateřské školy se připojili i pedagogové ze školy základní a společně připravili pro děti a jejich rodiče několik poučných a zábavných stanovišť. Myslím, že i přes chladné počasí si všichni užili putování po ztemnělé zahradě s vlastnoručně vyrobenými lucerničkami.

I další akce souvisely s naší školní zahradou. O pomoc s podzimními pracemi a s terénními úpravami jsme se opět obrátili na rodiče dětí. Byli jsme nadšeni z hojné účasti a množství práce, kterou jsme společně zvládli. Tentokrát jsme si brigády zpříjemnili závěrečným posezení u ohně s opékáním buřtů. Připravené bylo pohoštění i v podobě ovocného punče a zákusků. Děkujeme všem, kteří se zúčastnili.

Na školní zahradu přibyla i rozsáhlá nová výsadba ve svahu pod lodí a skulptura šneka. Za výsadbu opět děkujeme zahradníkovi panu Janu Holubovi z Hvozdečka u Bouzova, který je naším velkým podporovatelem a rádcem. Již potřetí naši školu velmi štědře obdaroval sazenicemi rostlin, které budou jistě v budoucnu těšit nás i návštěvníky zahrady. Velkým a milým překvapením je dar pana Lubomíra Kacálka z Luhačovic, který se rozhodl nekořské škole darovat dřevěného šneka. Pan Kacálek má k Nekoři rodinné vazby a ve volném čase se věnuje tvorbě krásných dřevěných objektů. Jsme velmi potěšeni, že jedno z jeho děl bude zdobit naši zahradu. Pro šneka připravujeme důstojné umístění na kamenné dlažbě u posezení pod švestkami. Již na jaře bude toto zákoutí sloužit dětem k odpočinku i výuce. Panu Holubovi i panu Kacálkovi patří náš velký dík.

Prvňáčci nepřetrhali své vazby se školkou a přijali pozvání na představení divadla Jojo s názvem Palečkova dobrodružství. Dalšími  příjemnými společnými akcemi první třídy, Liščat a Kuřátek byl podzimní výlet na Šedivec a setkání se sv. Martinem na kopci nad Nekoří.

V rámci výuky proběhlo i několik projektových dnů. Na základní škole pro nás nekořští myslivci připravili program, který děti seznamoval s působením člověka v přírodě. Zapojeni byli nejen myslivci, ale i rybáři, zemědělci a lesníci. Součástí programu byla také přehlídka dravců, která se u dětí setkala s velkým nadšením. Děkujeme Jiřímu Malému a Radku Šrolerovi za přípravu tohoto zajímavého a poučného dne. Věříme, že z řad dětí získali nové členy mysliveckého kroužku. Základní škola se letos zapojila do Evropského školního sportovního dne. Paní učitelka Nikola Goňová zorganizovala pro žáky závod v orientačním běhu. Byl to opravdu nádherný zážitek pro děti i pro učitele. V mateřské škole projektový den připravil pan Vladimír Šípek, který představil dětem šachy. Školku navštívil se svými figurkami již v loňském roce a výrazně se to projevilo na zájmu letošních prvňáčků o jeho kroužek na základní škole. Děkujeme za spolupráci.

S blížícím se koncem roku bych ráda poděkovala za spolupráci a podporu všem zaměstnancům školy, všem rodičům a přátelům školy, panu starostovi a všem zastupitelům. Poděkování patří i dětem, které dávají naší práci radost a smysl. Přeji všem do nového roku pevné zdraví, hodně spokojenosti a štěstí.

Alena Boháčová

Děkujeme Patriku Zamazalovi a sdružení Molo architekti za poskytnutí fotografií pro tvorbu stránek. 
Autory použitých fotografií jsou Lukáš Žentel a paní Jana Schlöglová
Autorem loga školy je Robert Prokopec, děkujeme!

On-line omluvenka z vyučování

Kde nás najdete
 
Nekoř 143, 561 63 Nekoř
Kraj: Pardubický
 
465 625 135