Čerpáme prostředky z OP VVV, už potřetí!

V září 2021 jsme zahájili už třetí projekt pro zlepšení výuky v mateřské i základní škole spolufinancovaný ze zdrojů EU.

 V rámci tzv. Šablon uspořádáme několik projektových dnů, na kterých se děti a žáci seznámí s různými tématy prostřednictvím setkání s odborníky i vlastních aktivit, které pro ně připravují pedagogové ve spolupráci s odborníkem na dané téma. Ve školních klubech chceme rozvíjet polytechnické a environmentální vzdělávání, kreativitu a logické myšlení. Podpořeni budou i žáci ohrožení školním neúspěchem. V mateřské škole je kladen důraz na spolupráci pedagogů s rodiči při přípravě na přechod dětí z mateřské do základní školy.

O konkrétních aktivitách budeme rodiče vždy informovat a uvítáme, když se nám v naší snaze stanou oporou a inspirací, jako tomu bylo i v minulosti.

 

Děkujeme Patriku Zamazalovi a sdružení Molo architekti za poskytnutí fotografií pro tvorbu stránek. 
Autory použitých fotografií jsou Lukáš Žentel a paní Jana Schlöglová
Autorem loga školy je Robert Prokopec, děkujeme!

On-line omluvenka z vyučování

Kde nás najdete
 
Nekoř 143, 561 63 Nekoř
Kraj: Pardubický
 
465 625 135