Nekoř 143, 561 63 Nekoř reditelka@skolanekor.cz

ŠTK

Školní tisková kancelář

Po Velikonocích se škola začala opět zaplňovat dětskými hlasy a úsměvy. Na tuto chvíli netrpělivě čekali učitelé, děti i jejich rodiče. Pravidelné testování antigenními testy nám sice návrat trochu znepříjemnilo, ale v současné chvíli se stává pouze pondělní ranní rutinou. Nařízená omezení se pomalu rozvolňují, a proto se vracíme k původnímu rozvrhu hodin a těšíme se ze setkávání všech dětí při společných aktivitách. Máme teď několik týdnů na to, abychom společně dopilovali probírané učivo a ve školce i ve škole zrealizovali několik naplánovaných projektových dnů a třeba si společnou vycházkou vynahradili školní výlet.

S příchodem jara se ke slovu přihlásila opět i naše zahrada. S jarní údržbou nám velmi ochotně pomohlo několik rodičů s dětmi. Zřejmě jste zaznamenali změny, které se odehrávají vedle budovy školky, kde obec zajistila pronájem pozemku, čímž se značně zvětší prostor pro venkovní aktivity dětí. Již v tuto chvíli je zřejmé, že budou vybudovány nové cestičky pro malé cyklisty a že zde najde své nové místo zrenovovaná loď, která se stala symbolem školy. V souvislosti s těmito úpravami se nám odkrylo kouzelné místo u místního potoka, které volalo po zvelebení. Velký dík patří několika učitelům z našich řad, kteří tuto nečekanou výzvu nadšeně přijali a u potůčku začali budovat překrásné zákoutí, které v letních měsících bude pro děti ze školky ideálním místem pro trávení chvil u vody.

Ráda bych se ještě vrátila k naučným stezkám, které v době uzavření mateřské školy připravovaly paní učitelky ze třídy Kuřátek. Stezek bylo připraveno celkem pět. Jako první byla přichystána stezka s názvem Putování za zvířátky, dále Rodinná, Stezka pana hajného, Vítání jara a na závěr Květinová procházka. Všechny stezky byly situovány do Nekoře a jejího nejbližšího okolí. Cílem stezek byl rozvoj poznávání v oblasti daných témat, podpora kooperace a soudržnosti v rodině, rozvoj hrubé a jemné motoriky, sluchové a zrakové percepce, smyslové prožitky a prohlubování kladného vztahu k přírodě. Děkujeme za všechny milé reakce a fotografie, které jste nám ze svého putování posílali.

Věříme, že se opět blýská na lepší časy a že se dveře školy zavřou již jen v souvislosti s  prázdninami. Děkujeme rodičům za spolupráci, pochopení a vstřícnost v uplynulém náročném školním roce. Přejeme všem krásné léto.

Alena Boháčová

Děkujeme Patriku Zamazalovi a sdružení Molo architekti za poskytnutí fotografií pro tvorbu stránek. 
Autory použitých fotografií jsou Lukáš Žentel a paní Jana Schlöglová
Autorem loga školy je Robert Prokopec, děkujeme!

On-line omluvenka z vyučování

Kde nás najdete
 
Nekoř 143, 561 63 Nekoř
Kraj: Pardubický
 
465 625 135
Rychlé odkazy